معرفی کارآموزان

زهرا نورنیا

یکی از دوستان خانوادگی ما از شرایط خوب کاری در آموزشگاه اطلاع داشت بنابراین منو به خانم مسرور معرفی کرد.از ... ادامه مطلب

زهرا بخشی

به خیاطی علاقه داشتم ولی فقط درحد تنگو گشاد کردن لباس بلد بودم.یک روز اتفاقی مادرم آموزشگاه مسرور را به ... ادامه مطلب

ندا جعفریان

من از قبل خیلی خیاطی میکردم و در حد ابتدایی و دیمی که به پیشنهاد خواهرم نغمه به آموزشگاه مسرور ... ادامه مطلب

فرم تماس