منشور اخلاقی

منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور

در جوامع مجازی همانند سایر جوامع بشری علاوه بر وظایف تشکیلاتی، رسالت اجتماعی و فلسفه اخلاقی مطرح و حائز اهمیت است. همه باید برای انجام چنین رسالتی تلاشی مجدانه داشته باشیم و برای رسیدن به اهداف اصلی مان، رسالت اجتماعی و فلسفه اخلاقی را در چارچوب منشور اخلاقی تدوین کنیم.

منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور  که بر اساس هدف اصلی آن یعنی آموزش و ارتقاء سطح علمی مخاطبان شکل گرفته است دارای دو مبنای اصلی است. اولی، کسانی که به عنوان عضو یا میهمان از خدمات آموزشگاه مسرور  بهره می گیرند و دومی، دوستانی که برای ارائه خدمات آموزشی به سایر هموطنان عهده دار مسئولیت در آموزشگاه مسرور  هستند.

محورهای منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور 
  • در همه فعالیت‌ها، حق مالکیت فکری و معنوی تحقیقات پیشین را به طور کامل رعایت می‌نماییم.
  • در نقدها، اظهار نظرها، عدل و انصاف را رعایت می نماییم.
  • برای داشتن مجموعه‌ای پویا و به روز، برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش خود تلاش می کنیم.
  • کار تیمی را لازمه موفقیت، و نیل به اهداف خود می دانیم، بنابراین همیاری و همکاری را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
  • از انتشار و آموزش آثاری که منجر به آسیب دیدن و لطمه اقشار دیگر شود خودداری می کنیم.
  • از انتشار مطالب مندرج در سایت بدون اجازه صاحب اثر در سایر سایت ها خودداری می کنیم. 
  • از انتشار اطلاعاتی که مبتنی بر واقعیت نبوده و قابل اطمینان اجتناب می کنیم.
  • بر این باور هستیم که در حوزه ی کاری خود هرگونه اطلاعات مورد نیاز کاربران را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آوریم.

خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور در انجام هر چه بهتر اهداف این سایت که چیزی جز هدف آموزشی نیست، براساس ضوابط و مقررات در پویایی و رشد چشمگیر آن نقش دارند.

فرم تماس